Psykisk helse 1 / 2017

Innhold

AKTUELT + TEMA


Leder Vesentlige historier                       4

Forskning Anoreksi kan endre hjernen 5

Aktuelt – Stemmene plager meg 6

Aktuelt Psykt bra for unge 8

Aktuelt Overgrep: Menn blir ikke tatt alvorlig 9

Tema   Spillavhengighet 

         – Holdt på å spille bort livet mitt   11

         Ligner rusavhengighet              14

         Dataspill ulikt pengespill          16

         For lite hjelpetilbud                   19

Portrettet Randi Rosenqvist 20

Arbeid   Unngå å bli redd jobben                                              24

Kort sagt Avslører negative tanker                                           26

 

KULTUR + MENINGER

Petit Bare gjør det 27

Bøker Tre omtaler                                                                    28

Kultur  Sykdommens mange ansikter                                     28

Anmeldt Tilbake til seg selv                                                     30

Kultur  Musikalsk reise til godt humør                                    30

Bildet Emma og usynligheten                                                   32

Øyeblikket Anne Kristine Bergem: En hyllest til Jim Gordon 33

Leserbrev og debatt: En personlig historie                             34

Utspill: Lavterskeltilbud i alle kommuner                              36

Hva er   Schizofreni                                                                    37

Spørsmålet Ørebetennelse og angst                                        37

Kronikk Det finnes ingen F for frisk                                         38

Kryssord nr 1/17                                                                       40

Litteratur: Volvo av Ingebjørg Edland                                        41

Nyttige adresser                                                                          46