– Ta troens traumer på alvor

– Helsestasjoner, lærere og barnevern må få bedre kjennskap til følgene av å vokse opp i lukkede trossamfunn, sier Hilde Langvann i den nye organisasjonen Hjelpekilden.

Portrett av Hilde Langvann

Starte på nytt

– Gå til fastlegen og krev å få ett års terapi hos psykolog. For å bygge opp en ny identitet trengs det langvarig terapi, sier Hilde Langvann.

(Foto: Janne Lindgren)

Organisasjonssekretær Hilde Langvann er gift med en mann som har brutt ut av Jehovas Vitner. Han er psykisk syk, og i fjor skrev Langvann en blogg om hvilke traumer han har levd med siden barndommen.

– Jeg fikk veldig stor respons, og det ble opptakten til at organisasjonen Hjelpekilden ble stiftet i Norge. Den har eksistert i Sverige i flere år. Nå er vi 340 medlemmer og håper på offentlig støtte slik at vi kan lage mer informasjon og gi et bedre tilbud til religiøse avhoppere, sier Langvann.

Hjelpekilden, som er en frivillig organisasjon, mener manglende oppfølging av personer som har brutt ut av lukkede trossamfunn, er en verkebyll i vårt samfunn.

– Det er alarmerende stille om saken etter at myndighetene sørget for at det ble laget en rapport for to år siden. Forslagene til kompetanseheving, som kom fram i rapporten fra Regionsenteret for vold og traumatisk stress Vest, er ikke fulgt opp av Helse- og omsorgsdepartementet. Enda det er kjent at de fleste som har brutt ut av lukkede trossamfunn, sliter psykisk, sier Langvann.

Redd for samfunnet

Langvanns ektemann er født inn i Jehovas Vitner, forteller hun. 

– Han har stadige mareritt og er blitt arbeidsufør på grunn av psykisk lidelse. Barn som har vokst opp med forestillingen om en dømmende, hevnende og overvåkende Gud, får mye angst, ikke minst dødsangst. Som voksne kan de få en paranoid virkelighetsforståelse og selvmordstanker, sier Langvann.

Mange får også sterk paranoia av å bryte ut.

– De har lært at tryggheten er å være innenfor, og har mistet sitt nettverk. Plutselig skal de etablere seg på nytt i et samfunn som de er blitt advart mot.

70 prosent av medlemmene i Hjelpekilden har bakgrunn fra Jehovas Vitner. Noen har bakgrunn fra Mormonerkirken, Oslo Kristne Senter og det som kalles Smiths Venner.

– 18 ulike menigheter er representert blant våre medlemmer. Men alle traumer som er knyttet til religion, skal tas på alvor. Selv om man ikke kommer fra et lukket trossamfunn, men har opplevd et usunt religiøst miljø, kan man henvende seg til oss, sier Langvann.

Oppsøker ikke hjelp

– Holdningen i lukkede trossamfunn er at man ikke skal oppsøke hjelpeapparatet når man har problemer, dette preger personer som har brutt ut. Dermed oppsøker man ofte ikke hjelp selv om man for eksempel sliter med angst, søvnløshet og konsentrasjonsvansker. Lærere, helsesøstere og ulike deler av helse- og sosialvesenet må være mer oppmerksomme på dette problemet, sier Langvann.

Hjelpekilden har hjelpetelefon og fadderordning.

– Ensomheten er verst. Mange tror de er helt alene. Det er som å være papirløs, sier Langvann. •