Selvutvikling – Bli kvitt din indre sabotør

– Jeg tror mange har det vanskelig fordi de er under hælen på sin indre sabotør, det vil si å ha en pågående evaluering og selvkritikk, sier forfatter Kristin Flood.

Illustrasjon av Elisabeth Moseng
(Illustrasjon: Elisabeth Moseng)

Kristin Flood, tidligere Aftenposten-journalist og bosatt i Venezia,har
i høst kommet med boken «Nærvær – hvordan jeg fant min indre hvileplass». Der tar hun til orde for ulike måter å komme i bedre kontakt med seg selv på. Flood mener at en indre reise åpner og utvider bevisstheten.

– Hjertet er klokere enn hodet, sier Flood.

 «Nærvær» er hennes femte bok.

– Min første bok skrev jeg i 1992, den het «Utenfor allfarvei». Det var en intervjubok. Så gikk det ti år før neste kom. Den heter «Amor Fati» og handler om å vende blikket innover. Alle mine bøker handler om akkurat dette: Hva betyr det å komme hjem til seg selv?

Stille og avspent

I all travelheten mister man kontakten med sitt jeg, skriver Flood. Samtidig er det så mange i vår tid som leter etter ulike teknikker og terapiformer som kan gi større livsglede.

– Ikke spør om hvordan du skal oppnå kontakt med deg selv. Prøv heller å få kontakt med din visdom gjennom å være bevisst deg selv. Jeg begynte å meditere om morgenen, i en halv time før noen andre har stått opp. Gjennom meditasjonen erfarte jeg hvor anspent jeg var i det daglige.

Kristin Flood drikker te her på kafeen i Oslo sentrum.

– Meditasjonen satte meg i kontakt med en stillhet i mitt indre.Stillheten kan først virke skremmende og tom. Men det er ikke en vond form for tomhet. Selv om forsvarsverket vårt stritter imot, og hodet forsøker å overbevise deg om at det har rett, så er nærværet inngangsporten til vår visdom. Hodet og hjertet er begge informasjonsbanker, på ulikt vis.

- Du skriver at hjertet er klokere enn hodet?

– Ja. Psykologien kaller det innsikt, jeg kaller det visdom. Alle bærer på en visdom.

- Er det ubevisstheten du mener?

– Man kan si det tilhører det ubevisste. Gjennom å være bevisst på vår egen visdom kan vi lytte til den. For eksempel fornemmer man noe om en annen person, men så bryter hodet inn med sine tanker og evaluerer ogkommenterer din opplevelse og din intuisjon. Kanskje er det en indre kritiker, eller sabotør som jeg kaller det, som motarbeider din fornemmelse, sier Flood.

Bilde av forfatter Kristin Flood

LÆRE AKSEPT

- Indre avspenning og aksept gjør at vi lærer oss å elske vår skjebne, sier Kristin Flood.

(Foto: Cappelen Damm)

Sterkt til stede

Hun tømmer tekoppen.

– Stopp opp og spør når tankene overtar: Hvem er det som snakker? Er dette løgn, eller fantasi? Vi tror bestandig at hodet snakker sant, men hvis du observerer dine tanker, kan du se din indre kritiker tydelig. Alle tror de er alene om å ha en slik indre sabotør, men vi har det alle sammen. I 13 år har jeg holdt kurs i selvutvikling og sett hvordan mange lar seg styre av hodets ulike manipulasjonstriks. Jeg har sett hvor vondt vi gjør oss selv ved å la oss styre av sabotøren, uten at vi skjønner hvorfor vi har det vondt.

Sabotøren er selvkritikken som mange bombarderer seg selv med. Flood sier mange har lett for å legge skylden på andre for at de ikke har det bra med seg selv.

– Man blir blind for det som egentlig skjer, nemlig at vi står i veien for
oss selv fordi vi lar hodet styre, eller hører på andres hoder hele tiden. Min invitasjon med boken er å få folk til å gjenkjenne mekanismene og bli nysgjerrig på tankemønsteret. Visdommen vår vet hva som er en riktig avgjørelse, men vi må få kontakt med vårt indre for å få tak i den.

Den manglende kontakten innover kan føre til at vi ofte reagerer med irritasjon og uro på andre, sier Flood.

– Men vi kan jo ikke vite hva som gjør at en annen person oppfører seg som hun eller han gjør. Vi kjenner heller ikke årsaken til vår egen reaksjon så lenge vi ikke er i kontakt med oss selv, sier hun.

Når man konstant evaluerer seg selv, tenker man ofte at man ikke er god nok.

– Selvfølgelig kan alle bli bedre. Men å evaluere og kommentere seg selv fører til at alt blir en grøt som presser en ned. Derfor er det viktig å komme ut av en tilstand hvor man stresser og kaver og styres av kommentarer og evaluering om seg selv og andre.

«Alle tror de er alene om å ha en slik indre sabotør, men vi har det alle sammen.»

Skriver notater

Skriving er et godt verktøy, mener Flood. Hun holder skrivekurs og såkalte retreat, det vil si arrangementer som bygger på stillhet og tilbaketrekning.

Innimellom intervjuer hun seg selv med båndopptaker for å oppnå klarhet i en vanskelig situasjon.

– Hvis jeg våkner midt på natten, eller når jeg våkner om morgenen, setter jeg meg opp og tar notatboken min og tømmer hodet for tanker. Jeg leser aldri det jeg har skrevet før lenge etterpå, og siden jeg ikke har brillene mine på, kan jeg ikke lese det som står der. Jeg skriver dag og kveld og natt og råder andre til å gjøre det samme.

- I Norge bruker vi naturen til å tømme hodet og komme i kontakt med oss selv. Men så er vi rett på rotteracet igjen etter noen timer?

– Vi spør aldri: Hva skjer med meg når jeg er i naturen? Hvorfor føler jeg meg så utrolig bra? Hvorfor slapper jeg av og er så lite anspent? Hva står i veien for at denne følelsen kan få større plass i meg ellers også? Vi gir rotteracet altfor stor betydning. Jo, vi må overleve, men skal visdommen min dø fordi jeg ikke kan skru ned tempoet?

Flood skrudde ned tempoet da hun flyttet til Venezia for mange år siden. Hun er alenemor og lever selv utenfor allfarvei.

– Alle har en angst for ikke å klare ting, og ingen har funnet en knapp som man kan trykke på for å fjerne angsten. Men ved å være bevisst sine tankemønstre, og øve opp et nærvær, får man det mye bedre med seg selv. •