Psykisk helse 4/2014

Innholdsfortegnelse

5 Kort sagt: - Snakk om alkohol på jobben

6 Anoreksi: Spill som behandlingsmetode

8 Utreder kortere ventetid

10 TEMA Stress og utmattelse: En usynlig plage

18 Portrettet: Forskeren og døden

22 Kriminalomsorg: Springbrett til arbeidslivet

24 Samliv: Krevende å lyve

26 Sorg: - Hagen ble terapi

30 Kultur: Livsløgnens bakside

32 Bildekunst: - En reise i kaffekoppen

34 En annerledes fødselshjelper

40 Skrivekonkurranse: Ein far som berre er ein far

FASTE SPALTER

leder 2 Utspill 4 Spørsmålet 4 Petit 9 Finn Skårderud 29 Bildet 28 Anmeldt 33 Leserbrev 36 Ytring 38