Lettvint omgang med legemidler

Overvekt er bekymringsfullt. Både på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets opplysningssider kan man lese at flere blir overvektige her i landet og at det øker risikoen for hjerteslag, kreft og diabetes, for å nevne noe.

Derfor oppfordres vi stadig til å gå mer på tur, sykle, løpe eller trene. Det er viktig for folkehelsen at flere beveger seg mer. Gratis frukt på skolen, mindre sukker i barnehagene og informasjonskampanjer om sunt kosthold er en del av det samme folkeopplysningstiltaket.

Denne omsorgen for befolkningens velferd ser ut til å komme helt i bakleksa når det gjelder alvorlig psykisk syke. Om lag 16 000 personer får medisin mot psykoser som man vet bidrar til ikke bare en moderat, men til en voldsom vektøkning. «Om få år vil man være rystet over at personer med psykiske lidelser så ukritisk har blitt foreskrevet legemidler som bidrar til kolossal vektøkning», sier den svenske psykologen Alain Topor, som har fulgt tre kvinner med schizofreni-diagnose. Helsedirektoratet gir generelle råd om kosthold og trim, men bidrar de ikke bare til å gjøre den enkelte mer skyldtynget og mer stigmatisert på den måten? Det er lett å føle seg utenfor når man er psykisk syk, og er du overvektig, blir det ikke lettere å føle seg inkludert eller verdsatt.

Det er naturligvis lett å være etterpåklok. Men noen roper varsku midt i handlingene. Ragnhild Tveito, som Psykisk helse har intervjuet, gjør det. «Vi må slutte å skamme oss», sier hun, fordi hun vet at hun ikke er alene. Det er tøft å stå fram som «tjukk», ikke minst fordi myndighetene legger så mye av ansvaret for vekt og helse på den enkelte.
Dette nummeret av Psykisk helse har også intervjuet psykiater Johan Cullberg, som oppfordrer til mer forsiktig medisinering når man har psykose.
Det er helsemyndighetene – ikke den enkelte – som må ta ansvaret for hvor hvilke legemidler som skrives ut, og hvilke bivirkninger man skal akseptere. Og helsemyndighetene må sørge for at lettvint omgang med legemidler ikke blir et nytt mørkt kapittel i psykiatrihistorien. •