Frihet og helse

– Å gå ut med alt på en gang ga en enorm frihetsfølelse, sier Brede Bøe i intervjuet i dette nummeret av Psykisk helse.

Han avslørte ikke at han var kriminell, har dårlig karakter eller har noe å ha dårlig samvittighet for på noen måte. Han fortalte om sin helse: at han er hiv-positiv, har bipolar lidelse og har et alkoholproblem. Og det ga frihetsfølelse. Det sier mye om hvilken undertrykkende kraft taushet kan ha, kanskje større kraft enn helseproblemene.

Taushet er vanskelig, og den kan ta flere former. Barn kan bli tause i sosiale sammenhenger, selv om de egentlig er fullt og helt i stand til å snakke. Noen får diagnosen selektiv mutisme, men mange får aldri noen utredning, diagnose eller hjelp. En slik historie forteller Harald Nortun, som har skrevet ungdomsroman om å være stille. Den er delvis selvopplevd. Tausheten blir skremmende for andre og kan få sosiale følger for den det gjelder. ”For hva skal man si, når man ikke kan svare at man ikke kan svare?” spør Nortun. For ham gikk tausheten over. Og nå forteller han innsiktsfullt om hvordan det er.

Temaet i dette nummeret er hypnose. Hypnose er ikke trylling og kunststykker, men et nyttig verktøy ved mange fysiske og psykiske tilstander. Det råder uenighet om hvem som skal få utføre hypnose, men ikke om nytten man faktisk kan ha av den. Fagpersoner forteller likevel at mange har en oppfatning om at man kan hypnotiseres til å gjøre hva som helst, og derfor har en frykt for hjelpen.

Brede Bøe ble ikke frisk, verken fra sin hiv, sin bipolare lidelse eller sitt alkoholproblem av å fortelle om det. Men han fikk sagt noe om hvorfor han er som han er. Han fikk større frihet. Ulrik Imtiaz Rolfsen, som er portrettert i denne utgaven, sier at ”mange snur ryggen til og vil ikke se hva som skjer”, om fordommer mot norsk-pakistanere.

Den jevne kvinne og mann ønsker sannsynligvis ikke å være fordomsfull. Når mange opplever at livet blir bedre med større åpenhet, er det viktig å ta opp tråden. •

bilde av innholdsfortegnelse i psykisk helse nr 5, 2012