Har kjempet i to år for overføring til Norge

Else Ragnhild Hagen har kjempet i to år for å få overført sønnen sin fra en svensk sikringsavdeling til en norsk. I Norge ville han ikke ha vært dømt til tvungent psykisk helsevern, derfor kan vi ikke ta imot ham, sier norske myndigheter.

Portrett av Else Ragnhild Hagen

Fortviler

– Fysisk syke blir overført til norske sykehus i løpet av noen dager. Hvorfor skal det være umulig for psykisk syke? spør Else Ragnhild Hagen.

(Foto: Ola Sæther)

Sønnen til Else Ragnhild Hagen er 41 år og har vært psykisk syk det meste av sitt voksne liv. Etter en lang periode på sykehuset i Molde, ble han utskrevet og familien flyttet til Sverige for å begynne på nytt i 2002. Han ble syk igjen, og etter å ha truet noen med kniv i 2003, ble han dømt til «rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprovning». Det tilsvarer tvangsbehandling på sikringsavdeling. Siden har han vært på rettspsykiatrisk klinikk på Säter sykehus i Dalarna. De siste to årene har Else Ragnhild Hagen forsøkt å få ham overflyttet til et sykehus i Norge.

– Fysisk syke blir overført til norske sykehus i løpet av noen dager. Hvorfor skal det være umulig for psykisk syke? spør Hagen.

Hørte stemmer

41-åringen har flere diagnoser og tar antipsykotiske legemidler. Da han ble dømt i 2003, skrev rettspsykiatrisk avdeling at han «kan mistenkes å ha alvorlig psykisk forstyrrelse». Han er senere dømt for knivstikking og trusler på sykehuset.

– Han er syk, han er ikke kriminell, sier Else Ragnhild Hagen. Hun reiser til Sverige annenhver helg og besøker ham på sikkerhetsavdelingen på Säter sykehus.

41-åringen får flere forskjellige legemidler, både antipsykotiske og beroligende midler. Det meste av tiden er han innelåst på rommet sitt. Tid ute på allrommet er begrenset, og når han er blant andre pasienter, er armene hans spent fast i et mobilt belte i livet. Han får lufte seg i luftegården én gang om dagen, og får litt tid i treningsrommet av og til. Han får ikke spille biljard, og han får ikke gå turer. Han må ofte spise inne på sitt eget rom.

– I ni år har han hatt det slik. Han får ingen samtaleterapi, bare legemidler. Da han var på sykehuset i Molde, var han også på sikringsavdelingen, men der var det aktivitet, med turer, kino- og kafébesøk, sier moren. Hun bor i Stange i Hedmark og ønsker at han kunne komme til Sanderud psykiatriske sykehus. Hun har også sjekket med Sanderud at det er mulig.

Nei fra Justisdepartementet

Else Ragnhild Hagen har søkt og fått avslag hos Socialstyrelsen i Sverige (tilsvarende Helsedirektoratet) om overføring. Hun har klaget til det svenske justisdepartementet, men fikk nytt avslag, fordi Norge har avslått overføringen.

Justisdepartementet i Norge har avslått søknaden om overføring fordi det han ble dømt for i Sverige, ikke er alvorlig nok til å bli dømt til tvungent psykisk helsevern i Norge. I avslaget skriver Justisdepartementet at det er en forutsetning at terskelen for å bli dømt til tvungent psykisk helsevern skal ligge høyt. Saken har vært forelagt Riksadvokaten, skriver departementet.

«Da han var innlagt i Norge, hadde han sjelden aggressive perioder, men der var det mer aktivitet.»

Justisdepartementet i Norge har avslått søknaden om overføring fordi det han ble dømt for i Sverige, ikke er alvorlig nok til å bli dømt til tvungent psykisk helsevern i Norge. I avslaget skriver Justisdepartementet at det er en forutsetning at terskelen for å bli dømt til tvungent psykisk helsevern skal ligge høyt. Saken har vært forelagt Riksadvokaten, skriver departementet.

– Juridisk nøtt

– 41-åringen er havnet i en veldig vanskelig situasjon, sier Helge Hjort, som er styreleder i Oslo-avdelingen av Landsforeningen for pårørende i psykisk helse. Hjort er også advokat og tidligere pasientombud i Oslo.

– Hvis norske myndigheter mener han ikke fyller kravene til tvungent psykisk helsevern, kan han overføres til frivillig psykisk helsevern, men det vil neppe svenske politimyndigheter gå med på.

Hjort mener uttalelsen fra Justisdepartementet kan trekkes i tvil.

– Riksadvokatens synspunkt er diskutabelt. Selv om et straffbart forhold bare ville gi en betinget reaksjon i Norge, kan man avsi dom på tvungent psykisk helsevern. Justisdepartementet kunne ha begjært overflytting til Norge, men i stedet sender de ballen over til helsemyndighetene med sitt svar.

I uttalelsen fra 41-åringens lege på Säter sykehus står det at han trolig vil trenge en form for hjelp resten av livet, og at det beste vil være om han får psykiatrisk behandling i Norge, nær moren.

– Da han var innlagt i Norge, hadde han sjelden aggressive perioder, men der var det mer aktivitet, sier Hagen. •