– Bli kjent med din intuisjon

– I dag er det et eksperthysteri. Alle skal ha en «ekspert» som forteller dem hva som er riktig og feil, i stedet for at hver og en blir kjent med sine egne grenser, sier Grethe Holtan.

Grethe Holtan, coach og foredragsholder. Har skrevet bok om intuisjon.

I PAKT MED DEG SELV

- Tren deg opp til å kjenne igjen intuisjonen din, sier Grethe Holtan.

(Foto: Ola Sæther)

På toppen av en gammel bygård like ved Slottsparken i Oslo, møter vi Grethe Holtan, som nå har skrevet bok om intuisjon.

– Intuisjon er et vagt begrep som trenger en ny definisjon, sier hun. Holtan har drevet firmaet Intuisjonsskolen i 14 år, hun holder kurs, er coach og foredragsholder.

– Hvorfor ville du skrive bok?

– Fordi mange ikke klarer å ta vare på seg selv. De bukker under for presset, de har lært å høre på andre hele tiden, ikke seg selv. Stadig flere arbeider alene, kanskje har de ikke engang et kontor å gå til. Mange trenger hjelp til å bli kjent med sin egen intuisjon. Den forteller oss hvilke valg vi skal ta som er i tråd med vår egen personlighet.

– Hvordan kjennes intuisjon?

– Den kan kjennes som en murring i magen, eller som smerter, spenning i kroppen, nervøs mage eller uro. Du kjenner at noe er feil, men vet ikke hva det er. Ofte kjenner du ikke intuisjonen før i ettertid, etter at du har tatt en beslutning, eller flere timer etter at du har opplevd noe ubehagelig.

Undertrykker murringen

Holtan sier at du må bruke tid for å kunne bruke intuisjonen bevisst.

– Mange kjenner intuisjonen sin hele livet, men følger den ikke. Fordi vi lar oss påvirke av stress, press om at vi skal være online hele tiden, så undertrykker vi våre egne signaler om at noe er feil. I dag er det sånn at hvis du ikke svarer på en sms med en gang du har fått den, oppfattes du som mutt og avvisende.

Alle må være greie og positive i dag, ellers blir du ikke regnet med.

– Ingen vil være negativ. Folk sier ikke hva de mener lenger, særlig ikke til ledere. Heller ikke i privatlivet. Men husk, det er forskjell på følelser og på intuisjon.

– Hvordan da?

– En følelse er som oftest mye sterkere både i varighet og styrke. Intuisjonen er flyktig, den kommer etter deg. Det går fint an å skille mellom følelser og intuisjon når man lærer seg å se forskjell, sier Holtan.

Stoppet ansettelsen

En historie fra boka handler om en ansettelse av en nøkkelperson i en bedrift. Kandidaten seilte inn som nummer én og klarte seg bra i flere intervjurunder. Ansettelsen var i realiteten avgjort, og toppledelsen var informert og svært fornøyd. Så opplevde han som hadde ansvaret for ansettelsen, som i boka heter Harald, noe underlig.

– Det var i det siste møtet, hvor flere var til stede. Harald reagerte på at kandidaten oppførte seg kaldt og hardt i et kort øyeblikk mot en av møtedeltakerne. Det gikk over raskt, men det var nok til at Harald fikk en murring i magen som han ikke ble kvitt. Han bestemte seg for å sjekke kandidatens bakgrunn enda grundigere. Det viste seg at intuisjonen stemte. Toppkandidaten var blitt opplevd som en vanskelig person av flere tidligere. Det endte med at han ikke fikk jobben.

Skjerpes ved fare

– Vi hører mer på vår intuisjon i farlige situasjoner, sier Holtan. – Men er du veldig redd, er det lettere å ta feil. Intuisjonen oppfordrer deg til å være deg selv, ikke spille en rolle. Hva er egentlig det vesentligste i livet ditt?

Hvordan kan man trene opp intuisjonen?

– Først må man bruke tid og skrive ned hvordan intuisjonen kjennes. Er den i magen, eller i nakken, hvordan er det når du stusser på en situasjon eller en person. Skriv ned stikkord, og tren deg opp til å kjenne den igjen neste gang den kommer. Stopp opp, finn ut av hva du kangjøre. Er det noe du kan endre, slik at du føler at livet ditt blir mer i takt med deg selv?

Holtan synes vi skal begynne å stole på våre egne reaksjoner.

– Å lære om intuisjon gjør at du kan få det bedre med deg selv og unngå stagnasjon. Særlig viktig er dette hvis du har mistet livsgnisten.

– Tappes for energi

– Noen ganger møter vi mennesker som tapper oss for energi. Da er det viktig å beskytte seg ved å vende seg vekk fra den som plager deg, sier Grethe Holtan.

I boka skriver Grethe Holtan om en kvinne som hadde et familiemedlem hun var nødt til å møte i selskaper, men hun gruet seg i ukevis på forhånd hver gang.

– I ti år hadde hun dette problemet før hun gjorde noe med det. Hun ønsket ikke å konfrontere vedkommende som oppførte seg dårlig, for det kan gjøre situasjonen verre. Men hun brukte kroppsspråk for å unngå vedkommende. I selskapene vendte hun seg vekk fra henne. Hun viste med ansiktet og kroppen at hun ønsket å holde mest mulig avstand.

«En åpen konfrontasjon kan ofte gjøre vondt verre.»

Holtan mener det er en god metode for å unngå konfrontasjon, fordi man egentlig ønsker å flykte, men ikke kan komme seg vekk der og da.

– Unngå øyekontakt, gå vekk fra vedkommende, du kan for eksempel gå på do for å komme unna. Det er om å gjøre å unngå å ta en åpen konfrontasjon, fordi det ofte kan gjøre vondt verre. Til slutt får du være i fred, det var det som skjedde med henne jeg skriver om.

Mer sensitive

Holtan skriver også om at personer som har hatt en vanskelig oppvekst, ofte blir mer sensitive og har større intuisjon enn andre.

– De har vært nødt til å være på vakt siden de var små, og tar inn mye mer enn andre. Sensitive kan lettere bli overveldet av inntrykk, de vurderer mer og analyserer mer. Det er også en styrke, ikke bare en svakhet. •