​Tvangsinnlagt uten gyldig grunn

En 22-årig mann i Oslo vant nylig over Kontrollkommisjonen og ble utskrevet fra tvangsbehandling av Oslo tingrett. Mannen hadde blitt tvangsbehandlet for schizofreni uten at det var sikkert at han hadde denne lidelsen.

Portrettfoto av advokat Helge Hjort

Usikkert

- Svært få avgjørelser tar utskrivingsbegjæringer til følge, sier advokat Helge Hjort.

(Foto: Annica Thomsson)

22-åringen ble først innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, og dagen etter overført til tvungent psykisk helsevern. Han klaget til Kontrollkommisjonen, som opprettholdt tvangsinnlegging for paranoid schizofreni. Etter nesten fire måneder omgjorde Oslo tingrett vedtaket fordi «I løpet av 3 måneders tvangsinnlegging er det ikke dokumentert diagnostiske vurderinger eller annen utredning». 22-åringen ble med andre ord tvangsinnlagt for en lidelse han ikke var undersøkt for.

Tydelig dom

I dommen står det også at mannen har hatt et rusproblem i mange år. Cannabis og amfetamin kan føre til psykose, og symptomene ved amfetaminpsykose ligner mye på symptomene ved paranoid schizofreni.

Uten en grundig undersøkelse er det ikke klart hvilken lidelse mannen har, følgelig kan man ikke holde ham inne til tvangsbehandling.

Advokaten hans jobber nå som dommer et annet sted i landet og vil ikke kommentere saken, men det er ikke ofte slike dommer forekommer.

– Det er svært få avgjørelser som tar utskrivingsbegjæringer til følge, både i retten og i kontrollkommisjonene, sier advokat Helge Hjort, som også ofte fører saker innenfor psykisk helsevernloven.

– Denne dommen er uvanlig klar og tydelig, og konklusjonen er den samme som Kontrollkommisjonen burde ha kommet til, om den hadde vært like kritisk som retten.

​​Mange henvendelser

– Dessverre er ikke denne saken unik, sier Jan-Magne Sørensen, styreleder i Hvite Ørn Norge. – Foreningen blir med jevne mellomrom kontaktet av personer som lever under tvangsvedtak, som mener at de blir dårligere av medisinen og tvangsbehandlingen. De blir ikke hørt av Kontrollkommisjonen. Et av våre medlemmer ble behandlet med sterke psykofarmaka i mer enn ti år, før vedtaket ble opphevet i Bergen tingrett, forteller Sørensen.

– Det er forferdelig å oppleve å få behandling man ikke trenger, det tror jeg ikke man skjønner før man er der selv, legger Sørensen til.

Portrettfoto av Jan-Magne Sørensen i organisasjonen Hvite Ørn

Tvangsvedtak

- Mange blir ikke hørt av kontrollkommisjonen, sier Jan-Magne Sørensen i Hvite Ørn Norge.

(Foto: Ola Sæther)

Nesten rettsløs

– Psykiatrien har et vell av diagnoser å velge mellom, mange med høy såkalt komorbiditet, dvs. at man kan ha flere sykdommer samtidig. Symptomene kan også være like. Da kommer kontrollkommisjonenes juridisk pregete overprøving ofte til kort, man nøyer seg med den velkjente «Kontrollkommisjonen har ikke grunnlag for ikke å støtte sykehusets vurdering», sier Helge Hjort.

– Er man nærmest rettsløs hvis man har symptomer som kan tyde på psykose sammen med andre lidelser?

– Ja. I en sak som nylig gikk for retten, hadde pasienten først etter åtte år med ulike psykiatriske diagnoser fått konstatert at hun i virkeligheten hadde en utviklingsforstyrrelse, sier Hjort.

– Det gjør det veldig usikkert for den enkelte?

– I stor grad blir overprøvingen av vedtak illusorisk. Det bør utredes om lovverket er i strid med FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, som Norge har underskrevet og tatt inn i lovverket, sier Helge Hjort.