Transpersoner: Film for åpenhet

Kristin Nordsæther og Monica Aasen har laget Norges første opplysningsfilm om transpersoner.

Benjamin Setsaas, som spiller i en informasjonsfilm om transpersoner.

NÅ UT

– Det er viktig tema, og mange helsearbeidere kan for lite. Jeg håper den når ut til flest mulig, sier Benjamin Setsaas, en av dem som deler sin historie i filmen.

(Foto: Bilde fra filmen «Se oss»)

– Vi har fått mange tilbakemeldinger, og mange har kommet bort i ulike sammenhenger og fortalt sin historie. Jeg tror de føler at de kan ta steget til å snakke åpent om kjønnsidentitet, sier Kristin Nordsæther (28).

På oppdrag fra Skeiv Ungdom har hun sammen med Monica Aasen (27) laget en film om det å være trans. I filmen «Se oss – en informasjonsfilm om kjønnsmangfold» deler ni personer mellom 18 og 27 år sine personlige tanker og erfaringer. De snakker om hva det vil si å være trans, om å komme ut og om å bli tatt på alvor.

Enklere for neste generasjon

I filmen forteller flere at de selv har måttet lære opp fastlegen sin, som de i utgangspunktet kom til for å få informasjon fra. Skeiv Ungdom har tatt initiativet til filmen, som nettopp er laget for å utdanne landets helsepersonell.

Opptakene ble gjort under Skeiv Ungdoms kjønnsmangfoldsleir i juli i fjor.

– Vi fikk frie tøyler fra Skeiv Ungdom. Det er en av grunnene til at filmen ble så personlig. Mange meldte seg frivillig til å fortelle sine historier. Det var et unisont ønske om at neste generasjon skal få det lettere med mer tilgjengelig informasjon, forklarer Monica Aasen.

Manglende kunnskap

Benjamin Setsaas (22) fra Trondheim er en av dem som deler sin historie i filmen. Han mener det er et viktig tema, og at mange helsearbeidere kan for lite.
– Jeg tror det er en veldig viktig film, det er sprøtt at det ikke er laget noe om dette før. Jeg håper den når ut til flest mulig. Min erfaring er at de som kommer med støtende bemerkninger, gjør det på grunn av manglende kunnskap, og ikke nødvendigvis fordi de vil være slemme, sier Setsaas.

Flere av dem som er intervjuet i filmen, snakker om problematikken rundt det å bytte navn og bruken av pronomen som han/hun. Noen definerer seg ikke som noe spesifikt kjønn, mens andre opplever at kjønnsidentiteten varierer. Dermed kan noe så hverdagslig som hvilken do man skal gå på, bli en utfordring.

– En unisexdo løser alle problemene, og det er mange som oppfordrer til flere slike, sier Monica Aasen.

«Se oss» ble lagt ut gratis på Youtube i november, og er allerede sett av flere tusen personer. I tillegg til den norske teksten jobbes det med å få engelsk, spansk og arabisk teksting. Tilbakemeldingene har vært overstrømmende, noe Kristin Nordsæther og Monica Aasen tolker som et sterkt behov for informasjon. De er allerede i gang med et nytt prosjekt om samme tema. •