Snoket i journal – sensitiv informasjon på avveie

En behandler på psykiatrisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus gikk inn i pasientens journal fra gynekologisk avdeling og spredte svært sensitiv informasjon. – Et klart overgrep, sier erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm Jensen.

Målfrid J. Frahm Jensen, erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssykehus.

TILLITSBRUDD

- Vi mister tillit til helsepersonell når ansatte går inn i journalen mot våre ønsker, sier Målfrid J. Frahm Jensen, erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssykehus.

(Foto: Stein-Erik Karlsen)

Da «Anne», som har angst og posttraumatisk stresslidelse, byttet behandler på Sola distriktspsykiatriske senter (DPS), en avdeling ved Stavanger universitetssjukehus, oppdaget hun at den nye behandleren hadde lest i journalen hennes fra gynekologisk avdeling på sykehuset. Behandleren hadde også skrevet opplysninger fra gynekologisk avdeling inn i «Annes» journal på psykiatrisk avdeling. Dermed ble de tilgjengelige for mange flere. I tillegg ble de samme opplysningene videreformidlet til en helt annen helseinstitusjon, det oppdaget «Anne» da hun skulle ha et kortere opphold der.

– Dette er et grovt overtramp, sier Målfrid J. Frahm Jensen, erfaringskonsulent ved psykiatrisk divisjon på Stavanger universitetssjukehus. Pasienten tok kontakt med Frahm Jensen for å få sperret den somatiske delen av journalen for innsyn fra ansatte i psykiatrisk avdeling, etter at hun hadde fått beskjed om at det ikke lot seg gjøre av sykehuset. «Anne» vurderer nå å klage saken inn for Fylkesmannen i Rogaland som brudd på helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Dokumentert i loggen

I journalloggen står det tydelig at behandleren ved Sola DPS har foretatt flere innsyn i journalnotat fra gynekologisk avdeling. I journalen på psykiatrisk avdeling har behandleren referert en samtale med «Anne», der hun møter kritikken om innsyn og videreformidling av informasjonen med «jeg har forholdt meg til at dette står i journalen hennes, og at jeg har regnet med at det var kjent».

Frahm Jensen mener innsynet og utleveringen av opplysningene er et brudd både på helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Den førstnevnte legger ned forbud mot å tilegne seg informasjon hvis det ikke er begrunnet i helsehjelp. Pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter rett til å motsette seg utlevering av journalen, og stadfester at journalen heller ikke kan utleveres hvis det er grunn til å tro at pasienten vil motsette seg dette.

Den ansatte det gjelder ved Sola DPS er behandler med ikke-medisinsk bakgrunn.

– På somatiske avdelinger er tilgangen til informasjon begrenset i henhold til profesjon. På psykiatrisk avdeling har alle som defineres som behandlere, alt fra sosionomer til musikkterapeuter, tilgang til hele journalen, sier Frahm Jensen.

– Ikke snoking

Avdelingssjef ved Sola DPS Karin Røyseland Jordal vil ikke kalle det snoking å lese i somatisk journal til en pasient man faktisk behandler.

– Behandleren skal vurdere hva han eller hun trenger av informasjon for å gjøre en god jobb, av og til kan det være behov for å lese somatisk journal, sier Jordal. Hun vil ikke ta stilling til om det var nødvendig her, fordi hun ikke har lest journalen.

– Man kan jo spørre først?

– Det kan være noe man kan vurdere, sier Jordal.

Hun sier også på generelt grunnlag at man skal være forsiktig med den informasjonen man har som behandler.

Beklager du at informasjonen ble brakt videre til en annen institusjon?

Jeg beklager at pasienten opplever at det er gitt unødvendige opplysninger, men behandler har bare gitt videre opplysninger som hun oppfattet som viktige for videre behandling, og som institusjonen bekreftet at de kjente til, sier Jordal.

Det fremgår ikke av den psykiatriske journalen fra institusjonen at de kjente til informasjonen.•