​– Snakk om alkohol på jobben

– Jeg liker å jobbe med vanskelige saker. På en måte liker jeg kriser.

Portrettbilde av Mina Gerhardsen i Actis.

Ønsker regler

- Hvis alle arbeidsplasser har retningslinjer for alkoholbruk, blir det lettere å snakke om det, sier Mina Gerhardsen.

(Foto: Linda Bournane Engelberth)

– I vinter begynte du som generalsekretær for Actis, paraplyorganisasjonen for rusfeltet. Hvorfor tok du denne jobben?

– Jeg har alltid vært opptatt av frivillig arbeid og synes rusfeltet er spennende og viktig. Actis er en lobbyorganisasjon; vi ønsker å påvirke partier og storting og regjering.

– Du deltok nylig på et toppmøte om alkohol i arbeidslivet, som helseministeren innkalte til. Hva var ditt innspill?

– Alle arbeidsplasser bør ha retningslinjer for alkohol i jobbsammenheng. Jeg har sett hva de gjør i Belgia, hvor hver og en virksomhet må diskutere hva som skal være reglene for alkoholbruk på deres arbeidsplass. Dette gjør at det blir lettere å ta det opp, og det øker bevisstheten rundt bruken av alkohol i jobbsammenheng.

– Har du konkrete forslag til hva som kunne stått i slike retningslinjer?

– Første dag på et jobbseminar kan være alkoholfri, slik at neste dag blir en effektiv arbeidsdag. Så kan man slutte å gi ansatte vin som gave, som noen gjør. De aller fleste er jo imot at noen skal komme bakfull på jobb. Én av fem har sett sjefen beruset. Det er viktig at ledere tar det ansvaret de har. Deres ansvar er ikke å lede festen, men å passe på at alle ansatte har det ok.

– Arbeidslivet flommer av alkohol, men hvis man sier fra, er man ikke grei?

– Vi har en kultur hvor man er livredd for å være en festbrems. Det gjør det vanskelig å si fra. Men vi vet at sykefraværet øker på grunn av alkoholmisbruk, og at drikking i jobbsammenheng kan føre til ubehagelige opplevelser og uønsket seksuell oppmerksomhet. Det går ut over arbeidsmiljøet.

– Bruken av alkohol øker generelt i samfunnet?

– Ja, til og med hos frisøren blir man tilbudt prosecco. Jeg er ikke avholds, men jeg drikker ikke hos frisøren. Grensene for hvor og når man skal drikke alkohol, utvides veldig.

– Noen sier regjeringen er dobbeltmoralsk når de før sommeren blant annet øker taxfreesalget, og etter sommerferien er bekymret for alkoholbruken?

– Det er en fordel om politikken henger sammen. Actis ønsker at Norge skal beholde den restriktive alkoholpolitikken man hadde før, og ikke iverksette tiltak som fører til en økning av problemene, slik regjeringen gjør. Husk at 90 000 barn vokser opp med foreldre som drikker for mye.

– Du er mest kjent for å være rådgiver ved Statsministerens kontor da Jens Stoltenberg var statsminister. Hva var det viktigste du lærte av de årene (2009– 2012)?

– Jeg liker at det skjer mye og synes vanskelige saker er utrolig spennende. På en måte liker jeg kriser. Det var fantastiske år, intense år, men jeg ble ikke sliten. Så jobbet jeg noen år i Kulturdepartementet, fordi jeg ønsket fordypning. Der hadde jeg blant annet ansvar for spillavhengighet, som vi jobber med her i Actis også.

– I mai skrev du kronikk i Dagbladet om ufrivillig barnløshet, der konklusjonen var at du har to barn som ikke kom som følge av prøverørsbehandling?

– Ja, barna mine, som nå er tre og seks år, kom av seg selv etter seks runder med prøverør og en halv adopsjonsprosess. Det var en tøff tid. Jeg følte at livet var på vent, og ble sliten av velmente, men tankeløse råd underveis.

– Er dette temaet blitt mindre tabubelagt?

– Det er større åpenhet rundt det, men jeg fikk veldig mange tilbakemeldinger etter kronikken, mange handlet om sorg og savn. Det er slitsomt å leve i en kultur hvor alle har rett til å spørre og grave om noe så personlig som svangerskap. •