Legemidler: – Pass på mengden

Legemidler mot bipolar lidelse er trygt, ifølge professor Ole A. Andreassen. Men man på passe på hele tiden. For høye doser kan være farlig, sier han.

Bilde av Ole A. Andreassen, professor i psykiatri

Stabilitet

- Man skal slippe å fortelle historien sin gang på gang i helsevesenet, sier Ole A. Andreassen, professor i psykiatri.

(Foto: Ola Sæther)

De fleste som bruker legemidler mot bipolar lidelse, bruker stemningsstabiliserende, som Lamictal eller Orfiril. En del bruker antipsykotiske midler og noen bruker grunnstoffet litium. Litium er det mest kjente, og det har vært brukt i mange år, helt siden 1950-tallet.

Personer som bruker litium, har mindre tilbakefall, spesielt maniske. Det viser gjentatte studier, sier Ole A. Andreassen, professor ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo.

Mange blir veldig syke av bipolar lidelse, og det kan gi store konsekvenser i familien eller på jobben. Man må alltid veie fordelene av legemidler mot bivirkningene. Litium kan gi bivirkninger i form av vektøkning, mageproblemer, skjelvinger og forstyrret nyrefunksjon. Men faren ligger i for store doser, ikke kontrollert langtidsbehandling. Man må måle konsentrasjon i blodet hver tredje til sjette måned, sier Andreassen.

Behandler fremtiden

Problemet med denne typen sykdom er at du skal forebygge nye episoder i fremtiden, ifølge Andreassen.

I friske faser kan du ikke kjenne på kroppen at du stabiliserer sykdommen, men du ser det i ettertid. Legemidlene har ingen umiddelbar effekt, men senere ser du at det ble færre sykdomsepisoder med litium, eller andre midler.

Han holder kurs i mestring av sykdommen.

Bipolar lidelse har også positive sider. Man har mye energi i perioder, får mye gjort, får god selvtillit og blir ofte kreativ. Men det kan bli så mye at det går over i en sykdomsepisode, man fungerer dårlig på jobb og hjemme, sover lite og fester mye, eller handler ukritisk.

– Kan man holde den i sjakk med trening og riktig kosthold?

– Nei, ikke alene. Trening og kosthold er en viktig del av å mestre bipolar lidelse, men hovedelementet i mestringen er oftest venner og familie, sammen med forebyggende medisiner. I tillegg er det viktig at du kjenner deg selv og tegn på sykdommen, og setter i verk tiltak for å forebygge episoder. Man må justere medisineringen, og passe på å unngå stress, få nok søvn, eventuelt skjerme seg selv og sykemelde seg noen dager hvis man merker tegn på en ny episode av depresjon, eller mani, sier Andreassen

Arver sårbarhet

Bipolar lidelse er svært arvelig, det vil si man arver ikke sykdommen, men en ekstra sårbarhet for å få den.

– Det er nok en del som har sykdommen uten at de har fått diagnosen, og som ikke får god nok behandling, sier Andreassen.

Ole A. Andreassen forteller om pasienter som med vekslende hell har fortalt om sykdommen på jobben. Han mener det er for lite kunnskap om bipolar lidelse og for lite åpenhet.

– Men det er ikke den enkelte som skal ta den kampen. Se det litt an. Noen arbeidsplasser er bedre enn andre. Ennå i dag kan noen miste jobben fordi de er åpne, eller de kan oppleve at de mister arbeidsoppgaver. Manglende kunnskap er en stor flaskehals for bedre behandling. Vi foreleser og informerer om at personer med bipolar lidelse ofte er mer kreative enn andre – det fins faktisk en svensk studie som viser dette, og mange kjente personer har bipolar lidelse. Man kan fungere godt ved enkel tilrettelegging av arbeidsplassen. Om man er borte fra jobben en stund, kommer man tilbake og er like bra. •