Bestill brosjyrer

Rådet for psykisk helse har brosjyrer om angst, depresjon, bipolar lidelse, personlighetsforstyrrelse, posttraumatisk stress og skolevegring. Disse kan du bestille gratis eller laste ned som pdf.

Brosjyrene har grunnleggende og faktasjekket informasjon. De er laget i samarbeid med fagpersoner og har riktig og relevant innhold om de ulike diagnosene og temaene. De kan være nyttige både for den det gjelder og for pårørende og venner. Du får nyttig kunnskap om signaler på dårligere psykisk helse og de ulike diagnosene, og råd om mestring, tiltak og forebygging. Brosjyrene har også tips om hvor man kan lese mer og finne organisasjoner som jobber med temaet.

Bilde av brosjyrer

Bestill brosjyrene på post@psykiskhelse.no eller kontakt:

Elin O. Jahrsengene

Administrasjons- og prosjektkonsulent

Tlf.: 23 10 38 76

E-post: elin@psykiskhelse.no