Søk helseprosjektmidler, frist 30. august 2017

Fra og med 2016 samles forebyggings- og rehabililteringsprosjekter i Extrastiftelsen under fellesbetegnelsen helseprosjekter. Gjennom Rådet for psykisk helse kan du søke om midler til alle typer prosjekter som handler om psykisk helse.

Hva slags prosjekter kan jeg søke om midler til?

Siden Extrastiftelsens oppstart i 1997, har Rådet for psykisk helse fått midler til et vidt spenn av prosjekttyper. Vi har fått midler til:

 • Kulturprosjekter
 • Behandlingsprosjekter
 • Fritidsprosjekter
 • Arbeidsrettede prosjekter
 • Informasjonsprosjekter
 • Utviklings- og pilotprosjekter

Du finner alle prosjektene Rådet for psykisk helse har fått midler til i Extrastiftelsens prosjektbibliotek.

Søknadsprosess for nye helseprosjekter

 1. Les retningslinjene for helseprosjektsøknader hos Extrastiftelsen.
 2. Kontakt prosjektkoordinator Charlotte Elvedal i Rådet for psykisk helse hvis du lurer på noe.
 3. Send navn og kontaktinformasjon om prosjektleder til Charlotte, slik at du kan registreres som søker. Søknadsskjema er tilgjengelig fra: 2. juni 2017.
 4. Den viktigste delen av søknaden er prosjektbeskrivelsen. Få søknader blir videresendt til Extrastiftelsen uten veiledning. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig.
 5. All veiledning på prosjektbeskrivelsen foregår per telefon og e-post.
 6. Siste frist for innsending til Rådet for psykisk helse er 30. august 2017, kl. 24.00
 7. Prosjektkoordinator kontrollerer søknad og alle vedlegg og tar kontakt om noe mangler.
 8. Den endelige godkjenningen gjøres i sekretariatet i Rådet for psykisk helse. Alle gode søknader sendes inn!
 9. Prosjektkoordinator sender søknaden til Extrastiftelsen innen 15. september 2017.
 10. Extrastiftelsen behandler alle søknader, og svaret kommer i desember 2017.