Foldere om angst, depresjon, bipolar lidelse, psykose og posttraumatisk stress

Fem faktafoldere tilbys nå fra Rådet for psykisk helse. De inneholder saklig og lett tilgjengelig informasjon om angst, depresjon, bipolar lidelse, psykose og posttraumatisk stress. Her får du vite konkret om symptomer, erfaringer, behandling og mestring.

Forsidebilde fra de tre brosjyrene

Fakta om: angst, bipolar lidelse, depresjon, psykose og posttraumatisk stress (Forsideillustrasjon: mm malvin)

Brosjyrene har informasjon man kan stole på. De er laget i samarbeid med fagpersoner og har grunnleggende informasjon om diagnosen. Andre steder på internett finner du mye informasjon, men det kan være vanskelig å skille god informasjon fra en usortert blanding av fakta og meningsytringer. Gjennom brosjyrene får man mer kunnskap og blir bedre rustet til å møte utfordringene en psykisk lidelse kan innebære. Både den det gjelder og pårørende får nyttig kunnskap om signaler på dårligere psykisk helse og den diagnosen det gjelder, og man får råd om tiltak og forebygging.

Brosjyrene har også råd som kan gi bedre mestring av sykdom og utfordringer. De er laget med støtte fra Extrastiftelsen.

Brosjyrene som nedlastbar pdf:

Angst

Depresjon

Bipolar lidelse

Psykose

Posttraumatisk stress

Bestilling

Brosjyrene er gratis! (Legekontorer og helsestasjoner betaler for porto.) 

Bestill brosjyrene her . 

Elin O. Jahrsengene

Administrasjons- og prosjektmedarbeider

Tlf.: 23 10 38 76

E-post: elin@psykiskhelse.no