Hjelpetelefoner og nettsteder

Det finnes mange telefontjenester hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med. De fleste er drevet av humanitære og frivillige organisasjoner. Noen tilbyr også chat eller svarer deg på e-post hvis du sender inn spørsmål. Både telefontjenestene og nettsidene er som regel bemannet av frivillige som har fått opplæring, ulike fagpersoner eller brukere og pårørende med erfaringer. Her finner du en oversikt over steder du kan henvende deg.

Mental Helses Hjelpetelefon
(hele døgnet)
telefon 116 123

Kirkens SOS
(hele døgnet)
telefon 22 40 00 40

Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Du kan være anonym og du får svar innen 24 timer.

Psykiatrisk legevakt i Oslo
(hverdager 16 - 22, helg og helligdager 12 - 22. Julaften 12-16, 1. juledag 15-22 og nyttårsaften 12-18.
telefon 22 93 22 93

AA Anonyme alkoholikere
(hele døgnet)
815 44 020

ABUP -  Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus HF

Nettside med informasjon om utredning, ventetid og mye mer for barn og unge opp til 18 år.

Angstringen
(man-fre 10 - 13, ons 19 - 21)
telefon 22 22 35 30

Arbeidslivstelefonen
Drives av Mental Helse
telefon 22 56 67 00

AURORA
(mandag og onsdag 12 - 15)
Støttetelefon for psykiske helseproblemer
telefon 913 35 198

Barneombudet
(man - fre 8-15)
telefon 22 99 39 50

Bekymringstelefonen
(man og tors 10 - 20, tirs-, ons- og fre 10 - 16)
Drives av Voksne for barn
telefon 810 03 940

DIXI Ressurssenter for voldtatte
telefon 22 44 40 50

Hjelpelinjen for spilleavhengige
(alle dager 9 - 21)
telefon 800 80 040

Homofiles ungdomstelefon
(alle dager 18 - 22, unntatt lørdag)
telefon 810 00 277

IFM Incestsenteret for menn
telefon 22 42 42 02

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
telefon 22 94 00 10

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
telefon 23 22 79 30

Krise- og rådgivningstelefon for barn og familier i barnevernssaker
telefon 67 58 01 70

Krise- og rådgivningstelefon for menn
telefon 67 17 46 51 (ons 20 - 22 og søn 18 - 22)
telefon 22 41 90 16 (tirs-, ons- og fredag 17 - 20)

Klara Klok - www.klara-klok.no
Spørreside for ungdom og voksne

Kors på halsen
Telefonen for barn og ungdom

(man - fre 14 - 20)
telefon 800 33 321

www.korspahalsen.no
Hjelpetjeneste på nett for barn og unge, hver mandag til fredag hele året. Du kan også chatte eller sende epost og få svar fra frivillige medarbeidere. Du er anonym og tjenesten er gratis. Røde Kors driver tjenesten.

Labyrint - forum om psykopati
telefon 900 81 311

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Rådgivning og støttetelefon for pårørende
telefon 815 00 205

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
telefon 22 49 19 22

Landsforeningen for transkjønnede - informasjonstelefon
(man - fre 10 - 16)
telefon 22 05 44 40

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)
(man, ons og fred. 12 - 15)
Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner
telefon 22 35 35 55

LEVE
Forening for etterlatte etter selvmord
telefon 22 50 25 70

Link Oslo - Senter for selvhjelp og frivillighet
telefon 22 96 15 41

Morild - www.morild.org
Når mor eller far har psykiske problemer. Her kan du sende inn spørsmål og få svar.

NA - Anonyme narkomane i Norge
(man - fre 17 - 19)
telefon 905 29 359

Narkotikarådgivning og støttetelefon for pårørende
telefon 920 21 517

Nasjonalforeningens DEMENSlinje
(man - fre 9 - 15, tors 9 - 18)
telefon 815 33 032

OA - Overeaters Anonymous i Norge
(tors 19 - 21)
telefon 901 55 748

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser
Telefon: 948 17 818
Epost: info@nettros.no
Chat: nettros.no

Rustelefonen
(alle dager 13 - 21)
telefon 08588

Seksuelle overgrep - Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, og deres pårørende:
telefon 800 57 000

SUSS - Senter for Ungdom, Samliv og Seksualitet
telefon 800 33 866

Wandasenteret
Drikker far eller mor for mye? Trenger du en voksen å snakke med?
telefon 75 54 04 04 / 75 54 04 03

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (NAV)
Økonomirådstelefonen: 800 45 353 
Chat - åpen hverdager mellom 10 og 15